OIVA

– offentliggörandet av tillsynsinformationen


 

Nu i februari har vi haft livsmedelstillsynens Oiva-granskningar i alla våra caféer. På 98/102 punkter fick vi vitsordet Utmärkt och på 4/102 punkter vitsordet Bra. 

Vi är riktigt stolta över resultatet 

 

Vad är Oiva:

  • Oiva ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna. 
  • I Oiva bedömer inspektörerna livsmedelssäkerheten i företagen.
  • Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira
  • Resultaten av inspektionerna som gäller detaljhandeln med livsmedel och serveringen av livsmedel offentliggörs på denna webbplats med hjälp av smilisar allt efter som inspektörerna utför inspektioner. 
  • Oiva breddas stegvis till alla företag i livsmedelsbranschen

Vad är Oiva inte:

  • I Oiva bedöms inte nivån på servicen till kunderna eller annan service och inte heller smaken på maten.
  • Oiva ändrar inte på kraven i lagstiftningen och ger inte heller några tolkningar av bestämmelserna. 
  • Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.

 

Klicka på logon för att se bedömningen av restaurangen:

 

 

Mera info om Oiva hittar du här:

https://www.oivahymy.fi/portal/se

 

Aktuellt

01.07.2020
Luncha på plats i Arken
igen
25.05.2020
Take away-lunch från Arken i sommar
29.03.2020
Take away-lunch
fr.o.m. 30.03.!
17.03.2020
Kårkaféerna kommer att
hålla stängt fr.o.m. 18.03.20
14.03.2020
Vi stänger en del av
restaurangena pga.
coronaviruset
13.12.2019
Ändrade priser vid
årsskiftet 2020
01.09.2019
Late lunch igen i Gado!
18.08.2019
ÅA Street Festival 5.9.2019

Tjänster

Vår strävan är att våra kunder ska få
betjäning på deras eget språk, samtidigt som de kan avnjuta våra högklassiga
produkter till det lägsta möjliga priset. Vi erbjuder våra kunder näringsrika
luncher, morgon- och mellanmål samt
ett brett sortiment av rättvisemärkta
kaffe- och tesorter. Utöver det erbjuder vi även catering för konferenser, fester
och middagar av olika slag. Vi har god
kännedomom råvaru- och närings-
innehållet i vårt sortiment och svarar
gärna på frågor om det.

Vi hämtar inspiration från när och
fjärran. Vi erbjuder produkter som
lämpar sig för veganer, vegetarianer,
laktos- och glutenintoleranta samt
försöker även tillmötesgå personer med andra allergier och specialdieter.

Vi vill vara en höjdpunkt på din dag och hoppas på att få betjäna dig och dina
vänner en lång tid framöver.
Hjärtligt välkommen till Kårkaféerna!Vi förbehåller oss rätten att vid behov
göra ändringar i lunchmenyn.

https://farmaciamaschile.com